Konzultace

Jak probíhá psychologické poradenství (konzultace) a co vás čeká?

V průběhu prvního setkání klient obecně popíše svůj problém, hlavní témata a jsou mu kladeny doplňující otázky.
Následně společně hovoříme o dané situaci, prozkoumáváme názory a možnosti. V průběhu rozhovoru klienta vracím k uvědomění a upozorňuji na aspekty problému, kterých si klient nevšímá, sděluji své názory hypotézy a pomáhám klientovi v lepší orientaci v daném problému. Společně pracujeme na vytvoření nových myšlenek. Pro zřetelnější a jasnější uchopení klientova problému využívám mimo jiné prvky arteterapie a imaginační techniky.

Klienti ode mne mohou očekávat lidský přístup bez hodnocení a soudů, vedu je především k důvěře ve vlastní síly.


Přátelské a pozitivní prostředí

Pracovna

Anonymita klienta

Nevedu žádnou evidenci o klientech určenou ke kontrole jiným institucím a hluboce ctím zásadu důvěry a anonymitu klienta. Nepotřebuji žádanku od lékaře a nepovedu o vás dokumentaci pokud si to nebudete přát.
Moje služby můžete využívat i naprosto anonymně.