Osobní rozvoj a seberealizace

  • rozvoj vnitřních zdrojů a vlastního potenciálu
  • hlubší sebepoznání a změna
  • větší vliv na svůj život
  • dosahování životních cílů
  • osobní produktivita (problémy s prokrastinací...)
  • hledání povolání a kariérní poradenství
  • ujasnění si svých priorit
  • duševní hygiena a zdraví
  • ...